Verdens rikeste hav ligger utenfor Nord-Norge, og vi har eksportert fisk i over tusen år. Det er kjent at vikingene byttet fisk mot andre varer fra Europa og Nord-Afrika. Det rike fiskeriet har preget både hverdag og historie for menneskene langs Nord-Norges kyst så lenge der har bodd folk her.

Grunnlaget for bosetningen her nord er Golfstrømmen fra Mexico og sørvestlige vinder fra Rocky Mountains som gjør at gjennomsnittstemperaturen i Norge er 5-10 °C høyere enn andre steder på samme breddegrad og som gir godt næringsgrunnlag for oppvekst av fisk og andre sjødyr. Havet utenfor Vesterålen og Lofoten har de største gyteområdene for skrei fra Barentshavet.
Havet utenfor kysten i Nord-Norge og Vesterålen er derfor svært fiskerikt og har preget hverdag og historie i mange århundrer.

Kjernen i den eldre kystkulturen her nord var «fiskerbonden», som var et ektepar – der mannen rodde fiske og kona (fiskerkona) fikk ansvaret for gårdsdriften, barna og dyra store deler av året. Under karrige kår langs kysten var det viktig å ha flere ben å stå på for å sikre føden. Helt fram til siste krig bestod 90-95 % av bosetting i regionen av «fiskebønder» - et familieforetak som kona måtte drifte i ensomhet i lengre perioder mens mannen var på sesongfiske.

Kystkulturen er også til stede i dagens Vesterålen.  Side om side med gamle gårder og husmannsplasser, ved båtstøa og sjarken, finner du store fiskemottak, fabrikkanlegg, trålere og transportfirmaer for utskipning av fisk til hele verden. I Vesterålen finner du også et av Norges største havbrukskonsern innen produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret. En fremtidsrettet næring men likevel en viktig del av kystkulturen.

Vi er stolte av vår kystkultur med historier om sorger og gleder, fattigdom og armod men også gründervirksomhet, rikdom, livsglede og takknemmelighet for det som naturen og havet har gitt oss i generasjoner.

Som turist i Vesterålen kan du oppleve det travle livet ved fiskemottakene på Myre, Andenes, Melbu, Hovden og Stø, besøke Opplevelsessenteret for norsk havbruk i Blokken. Du kan vandre i historiske omgivelser på Skipnes og Tinden på Tindsøya, besøke den spesielle fiskelandsbyen Bleik eller se hvordan det en gang fraflyttede fiskeværet i Nyksund har gjenoppstått i moderne drakt med sjarmen og atmosfæren fra tidligere tider i behold. Kystkulturen finner du også gjennom flere av våre museer, for eksempel på Jennestad gamle handelsted, på Fiskeindustrimuseet eller på Hurtigrutemuseet. Andre museum forteller også historien om kystkulturen i Vesterålen gjennom flere hundre års bosetting av både nordmenn, samer og kvener.